ၵၢၼ်မိူင်း

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တေၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းပီၼႃႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈတၢင်းၼႃႈၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊလ် 2017 ၊ တေလိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ တႅၼ်းတီႈၼင်ႈၽွင်းတႅၼ်းသၽႃး ဢၼ်ပဝ်ႇႁၢမ်းဝႆႉယူႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ လၢႆလၢႆတီႈၼင်ႈ ၼႆလႄႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) တေၶဝ်ႈၶေႉ... Read more

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး... Read more

ၵၢၼ်သိုၵ်း

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းဝိၼ် တိုၵ်းယိုဝ်းသိုၵ်းတဢၢင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပဵၼ်ထမ်း

လွင်ႈတပ်ႉမတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းဝိၼ်သိုၵ်း တိုၵ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNLA) ၽွင်းၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၶၢပၢၵ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) လၢတ်ႈဝႃႈ- ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းၼင်ႇၵၼ် တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပဵၼ်ထမ်း ။ “လွင်... Read more

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူၼ်း2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸႄႈ

ၵူၼ်း2ၵေႃႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 /10/2016 တီႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ မၢၵ်ႇဢၼ်တႅၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်တီႈ ပွၵ်ႉမႂ်ႇ ဢိူင်ႇၸႄႈ လၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်း မူႇၸႄႈ ။ မၢၵ်ႇပွမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်... Read more